กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
รวมขายยานอนหลับที่ดีที่สุด และนิยมใช้กันมากที่สุด จะมีตัวไหนบ้างมาดูกันเลย วันนี้เราจะมารีวิวยานอนหลับยอดนิยมที่ใช้กัน ก่อน อื่นต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่ายานอนหลับ มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดนรวมถึงแบบฉีดและแบบดม ยานอนหลับเป็นยากดประสาทที่ ทําให้นอนหลับ นิยมใช้ทางการแพทย์เพื่อทําให้คนไข้หลับพักผ่อน ออกฤทธิ์อาการน้องๆยาสลบ มิจฉาชีพใช้ในการมอมเหยื่อจน เป็นที่มาของยามอมสาวหรือยาเสียสาวนั่นเอง โดยแบ่งยานอนหลับออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่


1. ยานอนหลับแบบกัน
2. ยานอนหลับแบบฉีด
3. ยานอนหลับแบบดม

ยานอนหลับนั้นสามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกฎหมายได้แก่ กลุ่มยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จําเป็น ซึ่งหากจะใช้ยาต้องสั่งยา โดยแพทย์เท่านั้น ส่วนอีกกลุ่มคือยาอันตราย ยากลุ่มนี้ไม่ออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทที่รุนแรงเหมือนกลุ่มแรก เป็นยาที่ทําให้เกิด ภาวะสงบ ออกฤทธิ์โดยการไปลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือลดความตื่นเต้น

การใช้ยาประเภทนี้ในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอาการพูดคําคละละเลือน, การยืนและการทรงตัวแย่ลงมีอาการสลึมสลือ การใช้ยา นี้ในปริมาณน้อยจะช่วยให้เกิดภาวะสงบ แต่การใช้มากเกินไปอาจทําให้เกิดความวิตกกังวล รุกลี้ลุกรน อีกทั้งการใช้ยานี้ติดต่อกัน เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความจําเสื่อมได้

ในบทความนี้เราจะได้รับรู้ถึงสรรพคุณของยานอนหลับที่นิยมใช้กันและเป็นยานอนหลับที่ดีที่สุด เป็นยานอนหลับที่มีโรงงานผลิตที่ ต่างประเทศและนําเข้ามาขายในบ้านเรา จะมียานอนหลับตัวไหนบ้างเชิญติดตามได้เลยค่ะ


อันดับที่หนึ่ง  (Dormicum) หรือมิดาโซแลม (Midazolam) วงการทั่วไปให้ฉายาว่าเป็น "ยาเสียสาว" ยา นอนหลับโดมิคุมตัวนี้ในวงการแพทย์นํามาใช้รักษาอาการของโรคลมชักชนิดเฉียบพลัน ใช้เป็นยานอนหลับ และคลายเครียดสงบ ประสาท ใช้การส่องกล้องตรวจอวัยวะต่างๆ (Endoscopy) รวมทั้งใช้ก่อนทําการผ่าตัด ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับที่รับประทานง่าย หาซื้อยาก มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ํา ที่บ้านเรากฏหมายมีการควบคุมต้องสั่งจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น ยาโดมิคุมองค์การอนามัยโลก จัดให้เป็นยาจําเป็นต่อระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน ส่วยคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียา หลักแห่งชาติต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น
2
ลุ้นหวย รวยด้วย Forex / ยานอนหลับออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
« กระทู้ล่าสุด โดย gotoblack เมื่อ ธันวาคม 13, 2018, 01:03:26 PM »


เมื่อรับประทานยาเข้าไปในร่างกาย ยาจะกระจายไปจับตัวรับในสมองซึ่งรวมตัวเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนในส่วนต่าง ๆ ของสมอง ทำให้เกิดฤทธิ์ยับยั้งการนำสัญญาณประสาทในสมอง จากการที่ยาออกฤทธิ์กับตัวรับนี้ เมื่อหยุดใช้ยาทันทีจะทำให้เกิดอาการถอนยา ซึ่งเป็นภาวะกระตุ้นของสมอง ได้แก่  มีอาการวิตกกังวลรุนแรง กระวนกระวาย โรคจิต หรือเกิดอาการชักได้ เช่นเดียวกับผู้ที่หยุดดื่มสุราทันที เนื่องจากแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ที่ตัวรับชนิดนี้เช่นเดียวกับยา benzodiazepine ฉะนั้นการรู้จักวิธีหยุดยาอย่างช้า ๆ จึงสำคัญพอ ๆ กับการรู้จักวิธีใช้ยา

การใช้เพื่อเป็นยานอนหลับ คลายกังวล แพทย์ควรวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร เพื่อจะได้พิจารณาเลือกชนิดยาให้เหมาะสมกับโรคหรือภาวะนั้น ๆ ขายยานอนหลับ
3
รวมขายยานอนหลับที่ดีที่สุด และนิยมใช้กันมากที่สุด จะมีตัวไหนบ้างมาดูกันเลย วันนี้เราจะมารีวิวยานอนหลับยอดนิยมที่ใช้กัน ก่อน อื่นต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่ายานอนหลับ มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดนรวมถึงแบบฉีดและแบบดม ยานอนหลับเป็นยากดประสาทที่ ทําให้นอนหลับ นิยมใช้ทางการแพทย์เพื่อทําให้คนไข้หลับพักผ่อน ออกฤทธิ์อาการน้องๆยาสลบ มิจฉาชีพใช้ในการมอมเหยื่อจน เป็นที่มาของยามอมสาวหรือยาเสียสาวนั่นเอง โดยแบ่งยานอนหลับออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่


1. ยานอนหลับแบบกัน
2. ยานอนหลับแบบฉีด
3. ยานอนหลับแบบดม

ยานอนหลับนั้นสามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกฎหมายได้แก่ กลุ่มยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จําเป็น ซึ่งหากจะใช้ยาต้องสั่งยา โดยแพทย์เท่านั้น ส่วนอีกกลุ่มคือยาอันตราย ยากลุ่มนี้ไม่ออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทที่รุนแรงเหมือนกลุ่มแรก เป็นยาที่ทําให้เกิด ภาวะสงบ ออกฤทธิ์โดยการไปลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือลดความตื่นเต้น

การใช้ยาประเภทนี้ในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอาการพูดคําคละละเลือน, การยืนและการทรงตัวแย่ลงมีอาการสลึมสลือ การใช้ยา นี้ในปริมาณน้อยจะช่วยให้เกิดภาวะสงบ แต่การใช้มากเกินไปอาจทําให้เกิดความวิตกกังวล รุกลี้ลุกรน อีกทั้งการใช้ยานี้ติดต่อกัน เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความจําเสื่อมได้

ในบทความนี้เราจะได้รับรู้ถึงสรรพคุณของยานอนหลับที่นิยมใช้กันและเป็นยานอนหลับที่ดีที่สุด เป็นยานอนหลับที่มีโรงงานผลิตที่ ต่างประเทศและนําเข้ามาขายในบ้านเรา จะมียานอนหลับตัวไหนบ้างเชิญติดตามได้เลยค่ะ


อันดับที่หนึ่ง  (Dormicum) หรือมิดาโซแลม (Midazolam) วงการทั่วไปให้ฉายาว่าเป็น "ยาเสียสาว" ยา นอนหลับโดมิคุมตัวนี้ในวงการแพทย์นํามาใช้รักษาอาการของโรคลมชักชนิดเฉียบพลัน ใช้เป็นยานอนหลับ และคลายเครียดสงบ ประสาท ใช้การส่องกล้องตรวจอวัยวะต่างๆ (Endoscopy) รวมทั้งใช้ก่อนทําการผ่าตัด ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับที่รับประทานง่าย หาซื้อยาก มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ํา ที่บ้านเรากฏหมายมีการควบคุมต้องสั่งจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น ยาโดมิคุมองค์การอนามัยโลก จัดให้เป็นยาจําเป็นต่อระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน ส่วยคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียา หลักแห่งชาติต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น
4
ลุ้นหวย รวยด้วย Forex / ขายยานอนหลับแบบน้ำ 2019 ราคาไม่แพง!!
« กระทู้ล่าสุด โดย gotoblack เมื่อ ธันวาคม 10, 2018, 07:59:46 PM »
ขายยานอนหลับ มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำ ขอแนะนำยานอนหลับโดมิคุม สุดยอดยานอนหลับที่ดีที่สุดในขณะนี้ ใช้งานง่ายเห็นผลไวไม่มีอาการข้างเคียง และยังเป็นยานอนหลับยอดนิยมอยู่ในขณะนี้ด้วย ทุกตัวการันตีรับประกันผล ราคาไม่แพงอย่างที่คิด สอบถามกันเข้ามาได้เลย เรามีสินค้าพร้อมส่ง

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ขายยานอนหลับอันดับ 1 ที่รับประกันสินค้า มียานอนหลับให้ท่านได้เลือกใช้มากมาย มียานอนหลับแบ่งขายทุกยี่ห้อ ไม่ต้องไปถามหาร้านขายยาใน pantip ก็ได้ มาดูที่ http://sleepforlife09.com/ ได้เลย รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น เพราะเราใส่ใจลูกค้า ยินดีให้คำปรึกษาปัญหานอนไม่หลับ  http://sleepforlife09.com/ ( ขายยานอนหลับ )
5


ควักกระเป๋ายานอนหลับที่นี่สุดเสมอทุน! จัดเรียงโปรโมชั่นอีกแล้วไป! ยานอนหลับทั้งปวงส่วนไม่ว่าจะสดต้นแบบเล็ดกับชนิดน้ำ ร้านของใช้อีฉันมีจ่ายตลอดจำพวก ข้างในวันนี้อิฉันขออนุญาตเสนอโปรแตงโมชั่นสุดๆเท่าทุน! ดึงลงแลกเปลี่ยนพิภัชเติมให้ต้อนรับปีใหม่กักด่านไปผ่านพ้น พร้อมทั้งยานอนหลับตัวอย่างน้ำดื่มโดไม่ควบคุม 5mg และยานอนหลับผอมโซดูมกลุ่มธารา ซึ่งเป็นยานอนหลับในวางขายบริสุทธ์มัตถกะกับชดใช้งานหญ้าปากคอก ประสมประเสเครื่องดื่มหรือพ่นมาถึงเส้นโลหิตปลูกข้าวตกลง ร่างยารักษาโรคอาละวาดนฤมิตยกให้หลับไหลยาวนานทั้งๆ ที่ 4 ชั่วโมง จึ่งมิพิลึกพิลั่นตำแหน่งโดมิควบคุมตรงนั้นจัดหามารับสารภาพเลือกคัดสละให้ยังมีชีวิตอยู่ยานอนหลับดีที่สุดนิยมธำรงภายในช่วงนี้ พร้อมด้วยเป็นยาเสพติดซื้อขายโศภิตมีนรชนรู้จักมักจี่อักโขเลยแท้จริงซึ่งใครต่อใครก็สอบถามกันจำพวกล้น

ยานอนหลับร่างน้ำท่าโดมิคุม 5 mg  ราคา 2,100 เท้า ยิ่งใหญ่ยานอนหลับโมลีนิยม ในเดี๋ยวนี้ ใช้คืนการงานง่ายทำพยศด่วน ใช้คืนระคนกันเครื่องดื่มคว้าทั้งปวงอย่าง แผลงฤทธิ์แผลงเดชดำเนินการกำนัลหลับชั้นในยุคสมัย 4-5 ขณะ หลังจากดื่มเข้าไปเดินเท่ามิกี่ทอผ้านาทีก็ปฏิบัติเอื้ออำนวยเคล้งคุ้นเคย สารเสพติดองค์ตรงนี้เป็นยานอนหลับวิธีมาก การใช้งานรื่นเริงหมูๆเพียงเหมือนระคนเครื่องดื่มแก้วน้ำปกติ กินแทบ 4 หยดน้ำแค่นั้น การันตีบรรทมมิด

ส่วนยานอนหลับเค้าโครงเล็ดก็ขายเยี่ยมยอดเปล่าพ่ายแพ้กีดกัน เป้าประสงค์การใช้คืนกิจของยานอนหลับตรงนั้นต้นฉบับเม็ดพร้อมกับชนิดน้ำเปล่าก็มีคดีผิดแผกแตกต่างแยกดุจอย่างเล็ดสำรองไม่ยากพกพาราบรื่น มีกาลตระเตรียมตนเก่าที่ดินยาออกฤทธิ์ออกเดชกะ 15 นาทีทั้งเป็นคล้ายเสื่อมลง มิเหมือนกับฝ่ายห้วงน้ำแห่งทำพยศด่วนจนมุมจัดแจงตัวตนมิเท่า เว้นเสียแต่ยานอนหลับโดไม่กำกับจบ ข้าพเจ้ายังกอบด้วยยานอนหลับมุรธานิยมอีกนานารูปที่จักชี้ทางถวายผู้ซื้อหาได้ทราบว่าร้ายข้าพเจ้าขายยานอนหลับทั่วยี่ห้อ ประการใดที่ใดเรียบร้อยภาพร่างไรเอะอะอีฉันจักสืบเสาะมาริบริการเอ็ง ที่อยู่สำคัญมากหลายกว่านั้นคือ ยานอนหลับทำเนียบอีฉันนำมาจัดจำหน่ายนั้นจะควรข้ามงานประลองว่าจ้างชดใช้ชิ้นงานได้มาประโยชน์ครันเสียก่อน ของซื้อของขายจำต้องน้ำหนึ่งเพียงนั้นผมจวบจวนจักนำมาจัดจำหน่ายแจกผู้ซื้อ มาแลดูยานอนหลับที่เราเอามาขายตัวเอี่ยมอ่องข้าวของเครื่องใช้อีฉันแผ่นดินข้าเอามาจัดจ้านโปรแตงโมชั่นต่อกันได้มาล่วงเลย

ยานอนหลับอัลปร้างไปท้องเลวพิศม 1 mg  ค่า 1,900 ตีนหมายความว่ายานอนหลับโด่งดังสถานที่พร้องเพรียกกั้นก่อปากเหมาผอมจ้องม เภสัชร่างตรงนี้หมายความว่ายานอนหลับที่อยู่โศภิตมากๆ ถึงที่เหมาะด้วยผู้ถิ่นหลับไหลมินอน ซึ่งทั้งเป็นยานอนหลับอีกตนระวางพยาบาลกินณการผดุงรักษาผู้ป่วยแผ่นดินประกอบด้วยท่าทีนอนหลับเปล่างีบ การชำระคืนงานฉลองไม่ยุ่งยากยัดหนผละ 1เม็ด ตนยาทำพยศปฏิบัติงานยื่นให้หลับไหลเหมือนต้อยต่ำ 3-4 มหุรดี ในโบราณกาลนั้นการตั้งกฎเกณฑ์เปลืองยานอนหลับอวัยวะตรงนี้ในที่การสกปรก โดยงานโม่หยูกยาพร้อมกับยกมาจากผสมผสานกับข้าวเครื่องดื่มเพียงแอลกอฮอล์มอบให้นักโทษหม่ำ ทันทีที่เสวยมาถึงดำเนินแล้วจะประกอบด้วยอากัปกริยาเหม่อลอย งงงัน เปล่าทำเป็นหวนคิดระยะฤกษ์ที่โอสถแผลงฤทธิ์ได้ผ่านพ้น สารเสพติดกายตรงนี้ไม่กอบด้วยปฏิกิริยาข้างเคียงที่เป็นร้ายแรง งานใช้คืนผลงานพอที่กินยาแก้โรคครั้นจำเป็นต้องเพียงนั้น เสนาะแม้เปลืองทุกทิวาคงกระทำถวายต้านยาพร้อมด้วยชาตะอากัปกิริยาพึ่งยานอนหลับได้มา
ยานอนหลับซาแนกซ์ (Xanax) 1 mg ค่า 1,900 ตีน  หมู่เมล็ดหมายถึงยานอนหลับแห่งปฏิรูปลงมาจากยานอนหลับอดอยากชมมด้านบน กายนี้จักทำฤทธิ์ทำเดชบริเวณคล่ำลาสสิคแถวเพิ่มปริมาณเข้ามาสู่ รวมความว่าพักเหนื่อยผ่อนกล้ามเนื้อ การเปลืองกิจธุระก็สบายน้อยโทน ทานกาลละ 1 เล็ด แล้วดื่มแม่น้ำลำคลองยินยอมมากๆ ตัวตนเภสัชดำเนินงานยื่นให้นอน3-4 ขณะ ไม่เคลื่อนคลาดขัดขวางกับข้าวยานอนหลับผอมดูมเหลือหลายจัดจ้าน กำเนิดเพราะ pfizer บริษัทกำเนิดยาเสพติด ขายยานอนหลับชั้นนำของใช้ปฐพี ยานอนหลับกายตรงนี้ประกอบด้วยคนนิยมใช้ด้วยกันถามหาบังมิทำลายต้างป้องพร้อมกับกายอื่น คีบตวาดครอบครองสูงสุดยานอนหลับที่ถูกใจสุดโต่งแห่งพื้นโลกล่วงพ้นก็แหวหาได้
6

ขายยานอนหลับ

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ประชากรโลกป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับกันมากขึ้น เพราะผลจากการทำงานที่มีความกดดันและการแข่งขันสูง จนทำให้เกิดเป็นความเครียดสะสม และต้องหันไปพึ่งขายยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท เพื่อให้ข่มตาหลับลงได้ แต่รู้ไหมว่า ผลข้างเคียงจากการใช้ระยะยาวร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

         งานวิจัยของ ดร.เจเนวีฟ เบลเลวิลล์ จากมหาวิทยาลัยลาวัล ในแคว้นควิเบ็กของแคนาดา วิเคราะห์ข้อมูลชาวแคนาดากว่า 12,000 คน ตลอด 12 ปี โดยควบคุมปัจจัยอื่น ๆ เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การออกกำลังกาย และความซึมเศร้า ให้เท่าเทียมกันพบว่า คนที่กินยานอนหลับจะตายเร็วกว่ากลุ่มไม่ใช้ยาถึง 36% พร้อมระบุว่า
         
         "ยาไม่ใช่ขนม การกินบ่อย ๆ ย่อมให้โทษ ผู้ที่ใช้ยานอนหลับ เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยตั้งแต่โรคพยาธิไปจนถึงมะเร็ง ยานอนหลับทำให้สมองเฉื่อยชา ไม่ตื่นตัว จึงกระทบต่อการตัดสินใจและอารมณ์ เพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ทั้งยังกดทับระบบหายใจ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาการหายใจตอนนอน โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจ แพทย์ควรแนะนำการบำบัดพฤติกรรมมากกว่าที่จะสั่งจ่ายแต่ยานอนหลับ"

ทั้งนี้ประชากรโลกก็ยังยับยั้งหรือขาดยานอนหลับไม่ได้ถึง 20% เพราะหลายๆสาเหตุ จึงมีร้านขายยานอนหลับ
7

ขายยานอนหลับ

หลายท่านคงจะเคยมีอาการนอนไม่หลับบ้างอย่างแน่นอน การนอนไม่หลับ เป็น อาการหลับยาก หรือ ใช้เวลานานกว่าจะหลับ รวมทั้งอาการหลับๆ ตื่น กระวนกระวาย ต้องลุกขึ้นมาเดินบ่อยๆ นอนไม่สนิท ตื่นนอนเร็วมากถึงแม้จะเข้านอนดึก และไม่สามารถนอนต่อได้ ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้ แสดงว่า ท่านกำลังมี "ปัญหานอนไม่หลับ" แล้วนะคะ

เมื่อไหร่จึงเรียกว่านอนไม่หลับ ?
ความผิดปกติของการนอนที่พบบ่อยที่สุด มากถึง 1 ใน 3 ของประชากร คือ การนอนไม่หลับ พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า และพบมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น การนอนไม่หลับ ( Insomnia) เป็นความผิดปกติของการนอน ซึ่ง ไม่สามารถนอนหลับได้หรือนอนได้นานตามที่ต้องการ ผลที่ตามมาจะทำให้ร่างกายพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ อ่อนเพลีย ขาดสมาธิ อารมณ์หงุดหงิดง่าย และทำให้ระบบในร่างกายเสียสมดุลการทำงาน มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมายจริงๆ

สาเหตุของการนอนไม่หลับ
สาเหตุของการนอนไม่ยาหลับ นั้น มาจาก 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งการแก้ไขนั้น ทำได้ยากง่ายแตกต่างกันไปดูกันเลยค่ะ

ปัจจัยภายใน หรือ ความเจ็บป่วยของร่างกายและจิตใจ (Physical/Psychiatric Illness) เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล รวมทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องสารสื่อประสาทผิดปกติ เช่น โรคซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน การเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการนอน เช่น โรคการหายใจที่ผิดปกติขณะหลับ โรคกรดไหลย้อน โรคหัวใจ โรคไฮเปอร์ไทรอยด์ โรคปวดไขข้อ โรคมะเร็ง รวมถึง ผู้สูงอายุ จะมีอาการนอนไม่หลับอยู่บ่อย เหตุผลเพราะว่า ระบบการนอนถูกรบกวน เช่น ผู้สูงอายุที่นอนกลางวันนานๆ จะนอนไม่หลับในเวลากลางคืน ก็จะตื่นขึ้นมาทำกิจกรรม ทำให้ลูกหลานซึ่งกำลังพักผ่อนตื่นตามไปดูแลด้วย เมื่อมีพฤติกรรมตื่นตอนกลางคืนบ่อย ร่างกายก็จะอ่อนเพลีย เพราะไม่ได้พักผ่อนต่อเนื่องกัน ตอนกลางวันก็จะง่วงอีก ส่งผลให้นอนกลางวันมาก และไปตื่นเอากลางดึก ซึ่งปัจจัยข้อนี้ ต้องได้รับการแก้ไขและรักษาถ้าเจ็บป่วยด้วยยา

ปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม (Environment Factors) การได้รับ ยา สารเคมี หรือ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการนอน ได้แก่
 • เฟอีนและสารกระตุ้นประสาทอื่นๆที่ได้รับระหว่างวัน เช่น ชา กาแฟ หรือ ยาบางชนิด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายหลับไม่ปกติ เช่น ทำให้ตื่นบ่อย หลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ
 • แสงหรือเสียงรบกวน เพราะการขายยานอนหลับที่ดีที่สุด ที่จะทำให้สมองได้พักผ่อนเต็มที่ คือ เสียงที่เงียบที่สุด และแสงสว่างที่น้อยที่สุด
 • บรรยากาศที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนอน เช่น เครื่องนอน ที่นอนที่อบอุ่น ไม่นุ่มและไม่แข็งจนเกินไปรองรับสรีระในการนอนและส่งเสริมการพักผ่อน เครื่องนอนที่สะอาดและเพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้งานจึงมีความจำเป็นมาก

4 วิธีเด็ดๆ แก้อาการนอนไม่หลับแบบทันใจไม่พึ่งยา
 • ปรับตารางเวลาการนอนใหม่ให้เป็นเวลา เพื่อสร้างวินัยให้กับสมอง เมื่อถึงเวลานอนก็จะง่วงทันที และนอนเมื่อง่วงเท่านั้น หากไม่มีอาการง่วงให้ทำกิจกรรมเบาๆ นอกห้องนอน เมื่อง่วงให้รับเข้าห้องนอนทันที ช่วงแรกในการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับด้วยการทำกิจกรรมเบาๆ สามารถทำได้ตลอดจนกว่าจะนอนหลับสนิทและเป็นเวลามากขึ้น เพิ่มเติมข้อควรจำในข้อนี้ว่า ห้องนอนใช้สำหรับทำกิจกรรม ได้ 2 อย่างเท่านั้น คือ กิจกรรมทางเพศและการนอนเท่านั้น
 • ตื่นนอนให้เป็นเวลาถึงแม้จะเป็นวันทำงาน หรือวันหยุด หลีกเลี่ยงการงีบในเวลากลางวัน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็งีบได้ไม่เกิน 1 ครั้ง และ 1 ชั่วโมง และไม่ควรงีบหลังเวลา 15.00 น. เหตุผลเพราะเรากำลังปรับสมดุลนาฬิกาชีวิตใหม่ ต้องมีวินัยในการนอน กันจริงจัง
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ คาเฟอิน อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนนอน รวมถึงไม่สูบบุหรี่ก่อนนอน ไม่ปล่อยให้หิวแต่ไม่ควรทานมื้อหนักก่อนนอน 2 ชั่วโมง สาวๆ ที่ลดน้ำหนักมักจะหิวก่อนนอน สามารถดื่มนมอุ่นๆ หรือ ทานอาหารว่างเบาๆ อ่านหนังสือบันเทิงหรือ ผ่อนคลาย เพียงไม่กี่นาทีก็จะง่วงได้แล้วรีบเข้านอนคะ
 • ทำห้องนอนให้เงียบสงบและบรรยากาศน่านอน ไร้ แสง สี กลิ่นรบกวน โดยปิดไฟหรือหรี่ไฟให้ห้องแสงสว่างน้อยที่สุด อากาศที่เย็นสบาย คิดง่ายๆ คือ เลียนแบบถ้ำค้างคาวเนื่องจากค้างคาวเป็นแชมป์ของการนอนหลับ สัญลักษณ์ของการหลับใหลยามดึก มันใช้เวลานอนได้ยาวนานและนิ่งสงบถึงวันละ 16 ชั่วโมงภายในถ้ำที่เงียบสงบ มืดและเย็นสบาย คนเราก็เช่นกันคะ สำหรับท่านที่ อาจจะทำงานตอนกลางคืน พักหลับในเวลากลางวัน ต้องใช้ม่านทึบแสงทำให้ห้องมืดที่สุดเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการนอน ถ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศอาจใช้พัดลมที่เสียงเงียบและจัดห้องให้อากาศถ่ายเทสะดวก สมองอาจได้รับออกซิเจนเต็มที่ ไม่แนะนำให้เปิดเพลงหรือ ทีวีทิ้งไว้ เพราะขณะที่เราหลับสมองเราจะทำงานตลอดเวลา แทนที่ร่างกายและสมองจะได้พักผ่อนเต็มที่ เสียงที่แตกต่างไปจะกระตุ้นให้สมองทำงานตลอดเวลา ทำให้หลับไม่สนิทรวมถึงสามารถฝันร้ายได้ทีเดียว ยกเว้นถ้าสิ่งแวดล้อมเสียงดัง อาจต้องใช้เสียงดนตรีหรือเสียงพัดลมกลบเสียงรบกวนแนะนำให้เป็นเสียงที่ดังต่อเนื่องและโทนเสียงใกล้เคียงกัน เช่น เพลงกล่อมเด็ก หรือดนตรีเบาๆ เป็นต้น
 • และที่ขาดไม่ได้ คือ ที่นอนนุ่มๆ เย็นสบายสักชิ้นที่ ไม่ดูดซับกลิ่นกาย ความชื้นและฝุ่นละออง และหากมีคู่นอน ต้องไม่รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนเมื่ออีกฝ่ายพลิกตะแคงตัว แค่นี้ บรรยากาศน่านอนก็จะทำให้คุณหลับสบายตลอดทั้งคืน มีความสุขกับการนอนและช่วยให้สุขภาพคุณแข็งแรงและ สมองปรอดโปร่ง รู้สึกสดชื่นในยามที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้า หรือ ทุกครั้งที่เข้านอน
8

ขายยานอนหลับ

เคยมั้ย.พยายามข่มตาให้หลับ ทั้งบังคับขู่เข็ญตัวเองให้หลับ มองดูนาฬิกาตอนตีหนึ่ง ลืมตาดูอีกทีเพิ่งจะตีสอง หลับตานอนต่อหวังใจว่าตื่นอีกทีคงจะรุ่งสางแล้ว อ้าว! ทำไมเพิ่งจะตีสามเท่านั้น ทั้งๆ ที่ใจนั้นอยากจะหลับเต็มที่ แต่ก็ทำไม่ได้ หลับตาลงแต่คิ้วยังขมวดมุ่นเข้าหากันไป ๆ มา ๆ ไม่ได้หลับเลยตลอดคืน วันถัดมาเลยมีอาการง่วงซึม ปวดมึนศีรษะ บางทีเผลอวูบหลับในขณะทำงานหรือขับขี่ยวดยานพาหนะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บางคนนอนไม่หลับหลายคืนติด ๆ กัน สุขภาพจิตเสียมีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดรำคาญใจหรือฉุนเฉียวได้ง่าย สุขภาพกายก็พลอยย่ำแย่จนอาจเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้

ปัญหานอนไม่หลับ ใครที่ไม่เจอด้วยตัวเองคงยากเข้าใจว่าเป็นทุกข์เพียงใด ยิ่งพยายามข่มตาให้หลับก็ดูเหมือนประสาทจะยิ่งตื่นตัว ปัญหานี้เจอสักคืนสองคืนยังพอทำเนา แต่ถ้านอนไม่หลับบ่อย ๆ หรือหลายคืนติดต่อกัน บางคนทนไม่ไหววิ่งโร่ไปพบแพทย์เพื่อขอยานอนหลับ ช่วงแรกอาจช่วยให้หลับได้ดี แต่ถ้าคุณต้องพึ่งยาไปเรื่อย ๆ ไม่กินแล้วนอนไม่หลับนานไปก็ต้องเพิ่มปริมาณยามากขึ้นถึงจะหลับ อาจส่งผลเสียในระยะยาวได้

ก่อนจะหันไปแก้ปัญหาด้วยการทานยานอนหลับซึ่งเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ลองค้นหาว่าต้นตอที่ทำให้คุณนอนไม่หลับเกิดจากสิ่งเหล่านี้หรือไม่

 • สาเหตุทางจิตใจ เช่น เป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้า
 • มีปัจจัยกระตุ้นให้นอนไม่หลับ มักจะเป็นชั่วคราว เช่น ความเครียด, Jet lag, กะงานทำให้นอนไม่เป็นเวลา, จากยา เช่น ยาลดน้ำมูก, คาเฟอีน
 • นอนไม่หลับจากโรคบางโรค เช่น โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์,โรคพาร์กินสัน
 • นอนไม่หลับจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน เช่น วัยทอง ขายยานอนหลับ
ถ้าคำตอบคือ ใช่.
ลองผสานหลาย ๆ เทคนิคที่จะแนะนำต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้คุณกลับมานอนหลับได้ดีขึ้น

รู้จักปรับเปลี่ยน
สาเหตุหลักที่ทำให้นอนไม่หลับมักเกิดจากความเครียด ความรู้สึกซึมเศร้า วิตกกังวลหรือความตื่นเต้นตกใจ ถ้าคุณอยู่ในข่ายนี้ให้ลองพยายามหาวิธีที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากความคิดเรื่องต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งและปลอดโปร่ง อาบน้ำอุ่นๆ รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้ควรเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงเวลาก่อนเข้านอน 4 ชั่วโมง เพราะจะยิ่งทำให้ร่างกายตื่นตัวนอนไม่หลับหนักเข้าไปอีก

ถ้านอนไม่หลับด้วยปัจจัยกระตุ้นชั่วคราว หากปัจจัยเหล่านั้นถูกขจัดหรือหมดไปส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะกลับมานอนหลับได้เป็นปกติดังเดิม อย่างคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมอยู่มากเกินไปจนทำให้นอนไม่หลับ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงเวลาบ่ายหรือก่อนเข้านอน แล้วเปลี่ยนมาดื่มเครื่องดื่มร้อนๆ แทน เช่น นม  คนที่นอนไม่หลับจากปัญหา Jet lag เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะร่างกายปรับเวลาใหม่ได้ก็จะหลับได้เอง หรือคนที่นอนไม่หลับจากยาถ้าหยุดยาก็มักจะกลับมาหลับได้

หากมีพฤติกรรมการนอนไม่ถูกต้อง เช่น นอนกลางวันมากเกินไป ชอบอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์บนเตียงนาน ๆ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองโดยเข้านอนให้เป็นเวลาสม่ำเสมอ อย่าเข้านอนถ้ายังไม่รู้สึกง่วง และหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์บนเตียงนานๆ เพราะอาจเกิดความเคยชินทำให้ไม่หลับ อย่าลืมสังเกตสภาพแวดล้อมห้องนอนของคุณด้วยว่าเอื้อต่อการนอนหลับหรือเปล่า เช่น ห้องคับแคบ, เสียงดัง ถ้าใช่ก็รีบจัดสภาพแวดล้อมใหม่โดยด่วน

แก้นอนไม่หลับด้วยไฮเปอร์แบริค (HBO)
นับเป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่พบว่าช่วยแก้ปัญหานอนไม่หลับได้ผลดี เนื่องจากการนอนไม่หลับก่อให้เกิดสภาวะเครียดในร่างกาย และการไหลเวียนเลือดไม่ดี การได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในภาวะมากกว่าความดันบรรยากาศ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในส่วนที่ไม่ดี ทำให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้น

การรักษาด้วยไฮเปอร์แบริคไม่ยุ่งยาก คนไข้ที่มีปัญหานอนไม่หลับแต่ร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงดี เช่น ไม่มีอาการไข้ หรือหวัด หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ สามารถมาเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริคได้เลย ขณะทำจะต้องสวมหมวก (Hood) ออกซิเจนแล้วเข้าไปนั่งหรือนอนภายในห้องปรับบรรยากาศที่เรียกว่า อุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber) ซึ่งจะมีสภาพความกดบรรยากาศสูง เป็นเวลานานประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง บางท่านทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายจะอาศัยช่วงเวลานี้งีบหลับไปเลยก็ยังได้ การรักษาภาวะนอนไม่หลับควรเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริคประมาณ 1 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยความถี่ในการทำแพทย์จะพิจารณาตามลักษณะอาการของผู้ป่วย

ปรึกษาแพทย์
บางครั้งสาเหตุของการนอนไม่หลับที่เกิดจากโรคทางกายบางโรค โรคเครียด โรคซึมเศร้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน หากทำการรักษาโรคต่าง ๆ ดังกล่าวควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาด้วยไฮเปอร์แบริคก็จะทำให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น ส่วนการพบแพทย์เพื่อขอยานอนหลับมารับประทานนั้น แนะนำว่าลองนำเทคนิคที่กล่าวไป 2 วิธีข้างต้นไปใช้ดูก่อนว่าเห็นผลหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่พบว่าได้ผลดี จะได้ไม่ต้องพึ่งยานอนหลับ ส่วนว่าแพทย์จะจ่ายยานอนหลับให้หรือไม่นั้น คงขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ซึ่งจะพิจารณาจากปัญหาของคนไข้แต่ละราย

สำหรับใครที่มีอาการนอนไม่หลับมานานแล้วกินยานอนหลับจนติด ถ้าอยากจะลดหรือเลิกยาควรปรึกษาแพทย์ และอีกวิธีที่พบว่าช่วยคนที่ติดยานอนหลับใช้ยาลดลงได้ก็คือ การรักษาด้วยไฮเปอร์แบริค โดยเข้าเครื่องครั้งละ 1 - 2 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือปรับตามอาการของผู้ป่วย

"ถ้าปัญหานอนไม่หลับกำลังคุกคามคุณ นอกจากเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมด้วยตัวคุณเองก่อนและพึ่งพาการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว จะเห็นว่ายังมีการแพทย์ทางเลือกอย่างไฮเปอร์แบริคที่เข้ามาช่วยเสริมทัพให้การรับมือการอาการนอนไม่หลับได้ผลดียิ่งขึ้น หวังว่าแต่นี้ไปยามค่ำคืนของคุณคงไม่ต้องนอนลืมตาโพลงในความมืดกันอีกแล้วนะคะ"
9
ลุ้นหวย รวยด้วย Forex / ทดสอบ
« กระทู้ล่าสุด โดย gotoblack เมื่อ ธันวาคม 06, 2018, 01:07:59 AM »

ขายยานอนหลับ

โรคนอนไม่หลับ ไม่เพียงแต่สร้างความหงุดหงิดใจให้แก่ผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณในวันถัดไปอีกด้วย โดยคุณอาจรู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวัน รู้สึกไม่สดชื่น รวมถึงสามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอีกด้วย ทั้งนี้เราลองมาดู 8 สาเหตุและวิธีแก้ดังต่อไปนี้ว่าทำไม คุณถึงนอนหลับไม่สนิท

1. คุณกำลังเครียด
แม้ว่าความเครียดจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่คุณทราบหรือไม่ว่าเมื่อคุณเครียด จะส่งผลให้ร่างกายทำงานผิดปกติ โดยความเครียดจะเป็นตัวขัดขวางกระบวนการทางชีวภาพซึ่งจะส่งผลต่อการนอนหลับได้ ทั้งนี้หากคุณไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ ก็อาจต้องเข้ารับการบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT-I) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวิธีจิตบำบัด โดยวิธีดังกล่าวอาจช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้น

2. ไม่มีเวลาตื่นที่แน่นอน
การมีกิจวัตรที่ต้องทำเป็นเวลาที่แน่นอนในแต่ละวัน สามารถช่วยให้การนอนของคุณมีคุณภาพดีขึ้นได้ ทั้งนี้การไม่มีตารางนอนที่แน่นอน อาจทำให้คุณตื่นนอนไม่เป็นเวลา ส่งผลให้นาฬิกาชีวิต (Body's clock) ของคุณรวนได้

3. คุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุเกือบ 50 ปี หรือมากกว่านั้น
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือมีอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป อาจส่งผลต่อการ นอนหลับไม่สนิท ได้ โดยเฉพาะการลดลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนสามารถนำไปสู่ อาการนอนไม่หลับ และอาจทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบ ส่งผลให้คุณนอนหลับได้ยากขึ้น ทั้งนี้อาการดังกล่าวสามารถรักษาได้โดยใช้วิธีฮอร์โมนบำบัด

4. คุณกำลังเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ
หากคุณเป็นคนที่ นอนกรนเสียงดัง และ ตื่นมากลางดึกบ่อยครั้ง คุณอาจมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ใน ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับ อย่างไรก็ดีอาการดังกล่าวสามารถรักษาได้ด้วยเครื่อง CPAP (Continuous Positive Airflow Pressure) ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับรักษา อาการนอนกรน และ ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ

5. คุณกำลังตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า
ผู้ที่มี อาการซึมเศร้า จะไม่เพียงแต่รู้สึกเศร้าหมองหรือขาดความสนใจสิ่งรอบตัวเท่านั้น แต่อาจมี ภาวะนอนไม่หลับ ร่วมด้วย ทั้งนี้หากช่วงนี้คุณกำลังมีอาการดังกล่าว ก็ควรหาคนคอยรับฟังปัญหาหรือควรรีบพบแพทย์โดยไวที่สุดเพื่อจะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงที

6. ใช้ยานอนหลับที่ซื้อทานเอง
แม้ว่า ยานอนหลับ สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา หากคุณทานยาทุกคืนหรือหยุดยาทันที จะส่งผลให้การนอนหลับของคุณแย่ลง ดังนั้นหากต้องการใช้ ยานอนหลับ ก็ควรเป็นยาที่อยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์

7. ทานอาหารก่อนนอน
มีการค้นพบว่า โรคกรดไหลย้อน เป็นหนึ่งในสาเหตุที่รบกวนการนอนของชาวอเมริกันอายุระหว่าง 45 ถึง 64 ปี ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการแสบร้อนกลางอก ไอและสำลัก ขณะนอนหรือกำลังจะหลับ ทั้งนี้คุณสามารถป้องกันการเกิดอาการดังกล่าวได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงการทานอาหารก่อนเข้านอนประมาณ 4 ชั่วโมง

8. มีแสงไฟรบกวน
การนอนโดยที่ไม่ได้ดับไฟหรือมีแสงไฟรบกวน จะส่งผลต่อนาฬิกาชีวิต (Circadian rhythm) และทำให้ฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับลดลง ทั้งนี้นอกจากการดับไฟก่อนนอนแล้ว หากคุณอยากให้การ นอนหลับสนิท ได้ดีขึ้น ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อนเข้านอนประมาณ 2-3 ชั่วโมง

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีหลายปัจจัยที่ทำให้คุณเป็นโรคนอนไม่หลับขายยานอนหลับ ทั้งนี้หากคุณลองสำรวจตัวเองแล้วพบว่าช่วงนี้คุณต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการข่มตานอน หรือนอนหลับไม่สนิท มาหลายวัน คุณควรรีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงที
หน้า: [1] 2 3 ... 7
HotForex PAMM

 • Rebates
 • HFcopy